Phụ Tỉnh Đa Minh

28 April, 2018

Đền Thánh Martino tại Calgary Alberta, Canada.

ĐỀN THÁNH MARTINO TẠI CALGARY ALBERTA. CANADA 2815 – 26 AVE S.E CALGARY AB. T2B 0R3. CANADA Linh mục Gioan Bao Ti Xita. Nguyễn Đức Vượng […]
12 November, 2016

Thông Tin Phụ Tỉnh Về Báo Chân Lý

VIETNAMESE DOMINICAN VICARIATE OF ST. VINCENT LIEM 12314 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086, USA • Phone: (571) 466-8370 Email Address: phutinh@daminhptvn.org Ngày 11 tháng 11, […]
24 September, 2016

Tiểu Sử Thánh Đa Minh

Tiểu Sử Thánh Đa Minh (Dominico Guzman) Lm. Đào Quang Chính, OP Ngày nay, các linh mục đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cách đây […]
24 September, 2016

9 cách cầu nguyện củ…

Chín cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh  Lm Giuse Phan Tấn Thành, OP Giới Thiệu Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh có […]
//]]>