24 September, 2016

9 cách cầu nguyện củ…

Chín cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh  Lm Giuse Phan Tấn Thành, OP Giới Thiệu Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh có […]
24 September, 2016

Tiểu Sử Thánh Đa Minh

Tiểu Sử Thánh Đa Minh (Dominico Guzman) Lm. Đào Quang Chính, OP Ngày nay, các linh mục đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cách đây […]
//]]>