26 September, 2018

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” – SEPT. 23, 2018

27 September, 2018

LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên Thánh Vinhsơn Phaolô, Linh mục. Lễ nhớ. Memorial of Saint Vincent de Paul, Priest […]
27 September, 2018

LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN XXV THUONG NIEN NAM B

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Thánh Đa Minh Ibanhê Êrquicia và Giacôbê Kiuxêi Tômônaga, OP., linh mục; Lôrenxô Ruiz, […]
28 September, 2018

LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEN, GÁPRIEN, RAPHAEN. Lễ kính. Feast of Saints Michael, […]
//]]>