11 January, 2016

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến

Với những người Mỹ gốc Việt, cách riêng là những anh chị em đoàn viên Huynh Đoàn Đaminh, phải xoay xở và sống giá trị Kitô giáo trong nếp sống gia đình đầy biến động như hiện nay là một điều không dễ.
3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Đức giáo hoàng Honorius III khi giới thiệu Dòng Đa Minh với các đấng bậc trong Giáo hội thời ấy đã gọi anh em Đa Minh là những người được dành chuyên biệt cho công cuộc rao giảng Tin Mừng...
3 March, 2016

Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật

Chọn bước vào nếp sống Đa Minh là mỗi thành viên cũng chấp nhận trở thành một người lữ hành với nhiều ý nghĩa khác nhau...
3 March, 2016

Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh

Bài giảng của Cha Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré trong lễ khai mạc năm Thánh Dòng Đa Minh tại Roma về tấm gương cầu nguyện của Thánh Phụ Đa Minh.
//]]>