3 March, 2016

Lời Bạt Đại Hội Dòng Đaminh Vùng Bắc Mỹ

800 năm là mốc lịch sử đặc biệt cần được nhìn lại và học hỏi. Vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, Cha...
17 April, 2016

Thư Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré

Nếu Năm Thánh Dòng mời gọi chúng ta trở về với thời khai nguyên Dòng, thì một cách...
26 August, 2016

Thư Mời Bổn Mạng Tỉnh Dòng Năm 2016

Văn phòng Tỉnh dòng xin gửi đến Quý Cha và Anh Em Thư mời Tham dự lễ Bổn Mạng Tỉnh dòng và ...
12 November, 2016

Thông Tin Phụ Tỉnh Về Báo Chân Lý

VIETNAMESE DOMINICAN VICARIATE OF ST. VINCENT LIEM 12314 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086, USA • Phone: (571) 466-8370 Email Address: phutinh@daminhptvn.org Ngày 11 tháng 11, […]
//]]>