LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B
28 September, 2018
LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN B
30 September, 2018

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Đây là Chương Trình Phát Thanh do Phụ Tỉnh Đa Minh cùng với Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại Arlington thực hiện vào các Chúa Nhật hằng tuần. Phần giảng thuyết do Linh Mục Vinh Sơn Đinh Ngọc Thảo, thuộc Dòng Đa Minh phụ trích. Chương trình CNTM xin kính chào toàn thể quý vị và xin bấm vào link dưới đây:

https://youtu.be/mYNLv5Ao010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>