Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh
3 March, 2016
Đại Hội Gia Đình Đa Minh Vùng Bắc Mỹ
3 March, 2016

Lời Bạt Đại Hội Dòng Đaminh Vùng Bắc Mỹ

Lời Bạt

800 năm là mốc lịch sử đặc biệt cần được nhìn lại và học hỏi. Vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, Cha Thánh Đa-minh đã mạnh dạn thiết lập một linh đạo Đa-minh: tập trung trong việc rao giảng Tin Mừng để cứu độ linh hồn tha nhân. Từ đó đến nay, các con cái của ngài vẫn trung thành với linh đạo đó cho dù gặp biết bao cám dỗ, khó khăn, ngay cả phải đổ máu để làm chứng cho Tin Mừng và cứu độ linh hồn tha nhân. Là những phần tử của đại gia đình Đa-minh, chúng ta vui mừng và hãnh diện về linh đạo của Cha Thánh để lại, vì nó đã đào tạo không biết bao nhiêu vị thánh nổi danh cho Dòng và Giáo Hội—ngoài thánh Tổ Phụ, chúng ta còn có các thánh như Toma Aquino, Catarina Sienna, Vicente Ferrier, Martin de Porres, Rosa de Lima, Vicente Liem… Đức tin của chúng ta có được như hôm nay là quà tặng của Thiên Chúa thấm máu đào và biết bao công sức của các ngài.

Trong những ngày Đại Hội vừa qua, chúng ta đã có cơ hội để nhìn lại, học hỏi và nhắc nhở cho nhau nhớ lại mục đích, đường hướng và trách nhiệm của chúng ta đối với Thiên Chúa, Dòng và tha nhân qua mọi hình thức. Chúng ta đã nhìn ra bao nhiêu vấn nạn khó khăn mà thế hệ chúng ta và thế hệ tương lai đang phải đương đầu với. Chúng ta cũng nhận ra rằng: Sau khi đã được hưởng biết bao hồng ân từ Thiên Chúa và cha anh, chúng ta không thể khoanh tay hưởng thụ và vô tâm trước những nhu cầu của tha nhân; nhưng phải tiếp tục truyền thống hào hùng để hy sinh tất cả cho việc bảo vệ niềm tin cho thế hệ tương lai qua việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cũng xác tín mọi người chúng ta cần phải được đào sâu trong kho tàng Kinh Thánh trước khi chúng ta có thể dùng Kinh Thánh để giải quyết những vấn đề của thời đại.

Việc tổ chức một Đại Hội lớn lao đầu tiên như thế với bao nhiêu khó khăn đã dạy chúng ta nhiều bài học để đời: Nếu mọi thành phần trong gia đình cùng cộng tác làm việc chung, không một khó khăn nào có thể ngăn cản chương trình của chúng ta. Để ánh sáng Tin Mừng có thể chiếu soi, chúng ta cần nhận ra những bóng tối đang bao vây con người và phương cách để xua tan những bóng tối đó. Trong việc tổ chức, sẽ có những mâu thuẫn và ý kiến khác nhau, nhưng lợi ích chung phải được đặt trên tất cả…

Ban Tổ Chức chân thành cám ơn cha BTPT đã cho phép đứng ra tổ chức và tất cả anh em Đa-minh đã nhận lãnh trách nhiệm, đặc biệt anh em trong BTC, và tất cả anh em từ khắp nơi đã về tham dự tuần Đại Hội. BTC xin các Cha Xứ và Quản Nhiệm chuyển lời cám ơn của BTC đến HĐMV và các ban, ngành, các hội đoàn, đã cho mượn chỗ và giúp đỡ rất tích cực cho mọi công tác của ĐH. BTC cũng tri ân Sơ BTGT Oánh và tất cả các chị em đã tích cực tham gia các chương trình của ĐH. Đặc biệt cám ơn HĐ Đa-minh Trẻ của GX. La-vang đã cộng tác với BTC trong các công tác, nhất là dành nhiều thời gian cho việc tập luyện vở trường kịch. Cám ơn các cựu trưởng Hướng-đạo đã giúp chuẩn bị cho Đêm Lửa Trại. Cám ơn các trưởng Liên Huynh và Huynh Đoàn đã khuyến khích các đoàn viên tham dự. BTC chân thành cám ơn đài phát thanh và truyền hình Little Saigon, đặc biệt anh Dương Phục và chị Kim Thoa, đã dành mọi dễ dãi cho BTC trong việc quảng cáo và thông báo những chi tiết cho ngày ĐH. Và tất cả mọi người đã đóng góp công, của, cách âm thầm cho những ngày ĐH mà BTC đã quên sót. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh phụ Đa-minh và các thánh Dòng, trả ơn bội hậu cho tất cả, và gìn giữ lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng trong trái tim của mỗi anh chị em chúng ta.

Trong khi tổ chức đa đoan, không thể tránh được những quên sót, hiểu lầm và mất lòng, BTC xin thành thật xin lỗi và xin sự tha thứ của tất cả.

Tu sĩ Antôn Đinh-minh-Tiên, O.P. (Đại diện Ban Tổ Chức)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>