LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
27 September, 2018
LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B
28 September, 2018

LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN XXV THUONG NIEN NAM B

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên

Thánh Đa Minh Ibanhê Êrquicia và Giacôbê Kiuxêi Tômônaga, OP., linh mục; Lôrenxô Ruiz, giáo dân và 13 đồng bạn tử đạo. Lễ Nhớ.


SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : LK 9:18-22

Once when Jesus was praying in solitude,
and the disciples were with him,
he asked them, “Who do the crowds say that I am?”
They said in reply, “John the Baptist; others, Elijah;
still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.'”
Then he said to them, “But who do you say that I am?”
Peter said in reply, “The Christ of God.”
He rebuked them and directed them not to tell this to anyone.

He said, “The Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed and on the third day be raised.”

Bài đọc (năm chẵn) : Gv 3,1-11

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.

Lời Chúa trong sách Giảng viên.

Ở dưới bầu trời này,

mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :

một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;

một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;

một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;

một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;

một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;

một thời để than van, một thời để múa nhảy ;

một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;

một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;

một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;

một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;

một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;

một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;

một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;

một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.

Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

TIN MỪNG : Lc 9,18-22

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

SUY NIỆM

TUYÊN XƯNG VÀ SỐNG ĐỨC TIN

Một giáo lý viên hỏi một em nhỏ: “Con có tin Đức Giêsu là Thiên Chúa không?” Em trả lời ngay: “Dạ, thưa không ạ!” Quá ngỡ ngàng, cô giáo lý viên hỏi tiếp: “Tại sao con không tin?” Em đáp: “Nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì Người sẽ làm cho bố con không nghiện rượu, mẹ con không cãi nhau với bố con và hàng xóm nữa.”

Trong đời sống, chúng ta nhiều lúc vẫn tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhưng chỉ tin theo cách của mình và chỉ mong muốn Chúa hành động phù hợp với suy nghĩ của bản thân.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết noi gương thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, đồng thời phải biết sống niềm tin đó từng ngày, từng giờ để trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, một khi đã tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, thì cũng can đảm sống đúng với niềm tin ấy. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh Đa Minh Ibanhê Êrquicia và Giacôbê Kiuxêi Tômônaga, OP., linh mục; Lôrenxô Ruiz, giáo dân và 13 đồng bạn tử đạo.

Đoàn tử đạo 16 vị này thuộc các năm 1633, 1634, 1637, tất cả đều đã góp phần vào việc xây dựng Hội Thánh ở Nagasaki, với đủ thứ tác vụ có hoặc không có chức thánh, lại cũng đã chịu chết ở đây rất dã man, bị kẹp cổ treo cây giá hay bị chôn sống, xác bị thiêu đốt, hài cốt liệng tứ tung. Các vị tử đạo này gồm chín người Nhật Bản, bốn người Tây Ban Nha, trong số này có cha Đa Minh Ibanhê Êrquicia, người được phúc tử đạo đầu tiên (14-8-1633), một người Pháp và một người Ý. Sau hết là Lôrenxô Ruiz, quê tại Manila, một giáo dân có gia đình, vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Philippines (29-9-1637). 

Thánh Laurensô Ruiz, sinh tại thành phố Manila, Laurensô lập gia đình và có ba người con. Ngài gia nhập với một nhóm người gồm 9 linh mục thuộc dòng Đa Minh, 2 tu sĩ và 4 giáo dân tình nguyện tới Nhật Bản rao giảng Tin mừng. Tất cả cùng liên kết với dòng Đa Minh và tất cả cùng thà hy sinh mạng sống hơn là chối bỏ niềm tin vào Đức Giêsu. Các ngài là những người nam, người nữ có quốc tịch khác nhau: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Philippin. Các ngài quả thật là hình ảnh nhắc nhớ chúng ta: Giáo hội của Chúa Kitô đã lan rộng ra khắp hoàn cầu!

Các thánh tử đạo này đã chịu đau khổ nhiều trước lúc qua đời, nhưng các ngài vẫn một lòng giữ vững đức tin Công giáo. Người ta ghi nhận rằng thánh Laurensô Ruiz đã nói với các vị quan tòa xử ngài rằng: “Nếu tôi có 1000 mạng sống để dâng cho Đức Kitô, thì tôi sẽ vui mừng dâng từng mạng sống của tôi cho Người!”

Ngày 18 tháng Mười năm 1987, đức thánh cha Gioan Phaolô II đã tôn phong nhóm các anh hùng này lên bậc hiển thánh.

Chúng ta hãy nài xin thánh Laurensô Ruiz và các Bạn tử đạo thôi thúc các Kitô hữu hôm nay biết trở nên những môn đệ nhiệt thành và quảng đại của Đức Chúa Giêsu. Càng học biết về đức tin bao nhiêu, chúng ta càng yêu mến và chia sẻ với tha nhân bấy nhiêu.

Phụng vụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết và http://paolinevn.org

Nữ Tử Thánh Phaolô

paolinevn.org

Bí mật đầu tiên của thành công là tin tưởng vào Chúa. Đặt niềm tin vào chính mình là tin tưởng một kẻ mù lòa và tật nguyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>