3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Đức giáo hoàng Honorius III khi giới thiệu Dòng Đa Minh với các đấng bậc trong Giáo hội thời ấy đã gọi anh em Đa Minh là những người được dành chuyên biệt cho công cuộc rao giảng Tin Mừng...
3 March, 2016

Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh

Bài giảng của Cha Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré trong lễ khai mạc năm Thánh Dòng Đa Minh tại Roma về tấm gương cầu nguyện của Thánh Phụ Đa Minh.
24 September, 2016

9 cách cầu nguyện củ…

Chín cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh  Lm Giuse Phan Tấn Thành, OP Giới Thiệu Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh có […]
24 September, 2016

Tiểu Sử Thánh Đa Minh

Tiểu Sử Thánh Đa Minh (Dominico Guzman) Lm. Đào Quang Chính, OP Ngày nay, các linh mục đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cách đây […]
//]]>