24 September, 2016

Tiểu Sử Thánh Đa Minh

Tiểu Sử Thánh Đa Minh (Dominico Guzman) Lm. Đào Quang Chính, OP Ngày nay, các linh mục đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cách đây […]
24 September, 2016

9 cách cầu nguyện củ…

Chín cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh  Lm Giuse Phan Tấn Thành, OP Giới Thiệu Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh có […]
24 September, 2016

Lược sử Dòng Đa Minh

Lược sử Dòng Đa Minh, Phần I: Thời phát triển (thế kỷ XIII) DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT 800 NĂM LỊCH SỬ “Ôn lại lịch sử […]
10 September, 2016

Xây Dựng Cuộc Sống…

KHÓA HỌC: Xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đoàn trên nền tảng Thư Êphêsô.
17 April, 2016

Thư Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré

Nếu Năm Thánh Dòng mời gọi chúng ta trở về với thời khai nguyên Dòng, thì một cách...
//]]>