Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng
3 March, 2016

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến

“TÂM BẤT BIẾN GIỮA ĐỜI VẠN BIẾN”

Linh đạo Đaminh trong đời sống gia đình

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, O.P.

Với những người Mỹ gốc Việt, cách riêng là những anh chị em đoàn viên Huynh Đoàn Đaminh, phải xoay xở và sống giá trị Kitô giáo trong nếp sống gia đình đầy biến động như hiện nay là một điều không dễ. Từ đây, một vấn nạn đặt ra cho những đoàn viên Huynh Đoàn đó là: Sau 800 năm kể từ ngày thành lập, “chất men” thủa ban đầu do thánh Đaminh khơi gợi có trở nên “xưa cũ”? Những yếu tố trong linh đạo Đaminh giúp được gì cho những đoàn viên hiện nay? Hay, những yếu tố trong linh đạo ấy có vươn tới những hoàn cảnh cụ thể, nơi gia đình của từng đoàn viên đang phải đối mặt?

Trong bài viết ngắn gọn này, chúng tôi không có ý trình bày một cách khoa bảng hết mọi khía cạnh ứng với từng hoàn cảnh cụ thể, thay vào đó là những suy tư mang tính cách gia đình. Chỉ mong rằng một vài gợi ý khởi đi từ cuộc đời và linh đạo Đaminh sẽ giúp anh chị em đoàn viên Huynh Đoàn tìm cho mình một hướng đi trong bối cảnh của riêng mình.

  1. Dấu chỉ thời đại

Một trong những điều mà người viết, một tu sĩ Đaminh, rất thích nơi Cha Thánh đó là ngài có một đôi mắt và một tâm hồn rộng mở đối với thế giới. Những người con của thánh Đaminh sẽ mãi kể cho nhau nghe về câu chuyện thánh Đaminh đối thoại với người chủ quán lạc giáo suốt đêm, để rồi sau đó, với ơn Chúa giúp, ngài thấy cần phải lập một Dòng tu và những người con chuyên lo việc giảng thuyết. Chúng tôi muốn xem đây như một câu chuyện khắc họa một đức tính căn bản của mỗi người con của Cha Thánh. Đức tính ấy đó là nhạy bén với các dấu chỉ thời đại. Ra như hơn bao giờ hết, đức tính này càng trở nên khẩn thiết và hữu dụng hơn.

Phải chân nhận rằng kể từ sau Công đồng Vatican II, Giáo Hội muốn mỗi người tín hữu quan tâm đến các dấu chỉ của thời đại để nhận ra ý muốn của Chúa hoặc bàn tay quan phòng của Chúa trên thế giới. Dấu chỉ lớn nhất và rõ nhất của thời đại đó là quan tâm đến con người và thế giới. Giáo Hội đã nhận ra dấu chỉ đó và đã tập trung mục vụ vào dấu chỉ đó. Đức Phaolô VI đã quả quyết:

Giáo Hội của Công đồng không những suy nghĩ về bản tính của mình và những dây liên hệ ràng buộc mình với Thiên Chúa, mà còn quan tâm đến con người, con người như đang xuất hiện trong thời đại này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>