Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh

Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật
3 March, 2016
Lời Bạt Đại Hội Dòng Đaminh Vùng Bắc Mỹ
3 March, 2016

Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh

Chiều ngày 7-11-2015, Cha Bruno Cadoré, Bề trên Tổng Quyền dòng Đa Minh, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Sabina, nơi có trụ sở trung ương của Dòng, để khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng.

Đồng tế với Cha Tổng Quyền lúc 6 giờ chiều, có gần 100 Linh Mục, trước sự hiện diện của hơn 250 nữ tu thuộc nhiều Hội dòng Đa Minh khác nhau, các tu huynh và một số anh chị em giáo dân Đa Minh.

“Đại diện” cho Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam có cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự, Tổng phụ tá Bề Trên Tổng quyền, và 7 anh em Đa Minh Việt Nam khác đang phục vụ hoặc theo học tại Roma. Ngoài ra có 9 nữ tu thuộc các Hội đồng nữ Đa Minh Việt Nam: Bùi Chu, Thánh Tâm, Rosa Lima, Bà Rịa, Monteils và Thái Bình, và Ngũ Phúc.

Trong bài giảng, Cha Bề trên Tổng Quyền đã nhắc tấm gương cầu nguyện của Thánh Phụ Đa Minh tại Santa Sabina, sứ vụ giảng thuyết như con đường nên thánh của các tu sĩ Đa Minh, với sự từ bỏ mọi ràng buộc, nhưng sẽ được ”gấp trăm ở đời này và đời sau” như Chúa Giêsu đã hứa trong bài Tin Mừng của ngày lễ (Mc 10,28-30).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>