Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh

Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật
3 March, 2016
Lời Bạt Đại Hội Dòng Đaminh Vùng Bắc Mỹ
3 March, 2016

Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh

Toàn văn bài giảng của Cha Tổng Quyền

Anh chị em thân mến,

Thánh Đa Minh thích cầu nguyện trong thinh lặng và trong đêm trường tại nhà thờ này. Sau 800 năm, trong buổi lễ khai mạc Năm Thánh của Dòng, nay chúng ta tụ họp như gia đình Đa Minh, trong cùng Vương cung thánh đường Thánh Sabina này!

Tại đây, trong thinh lặng đêm khuya, Thánh Đa Minh thích nói với Chúa. Như lịch sử kể lại cho chúng ta, Thánh Nhân thích trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lòng tín thác, Ngài trông cậy vào Chúa Cha, để Chúa lắng nghe ước nguyện của Ngài được sống lòng thương xót của Chúa. Với cùng niềm tín thác như thế, Thánh Nhân cầu nguyện cho những kẻ có tội, những kẻ mà Chúa Giêsu chuyển cầu cùng Chúa Cha cho họ. Và Thánh Đa Minh luôn cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa, như chúng ta được kể lại, các tu sĩ trẻ nhất mà Thánh Nhân sai đi trên các nẻo đường thế giới để công bố Tin Mừng. Thánh Đa Minh cầu nguyện cho các anh em ấy mà Ngài dẫn bước trên con đường cuộc sống Tin Mừng và tông đồ để trở thành con đường nên thánh của họ, qua việc giảng thuyết, như ĐGH Onorio III đã viết trong Sắc Chỉ phê chuẩn Dòng.

Các môn đệ Chúa Giêsu, chứng kiến những tranh biện giữa Chúa với những người thông luật và biệt phái, đã nói với Người: ”Chúng con đã bỏ mọi sự để theo Thầy”. Cùng với Chúa Giêsu, họ đã sang bên kia sông Giordan và đã chứng kiến cảnh tượng những đối thủ của Chúa tìm cách gài bẫy Người trong cuộc tranh luận về ly dị. Chúa Giêsu đã trả lời bằng lời mời gọi hãy xét thực tại dưới quan điểm của Thiên Chúa, nghĩa là như khi sáng tạo (”họ sẽ trở nên một”). Để học thái độ như thế, điều thiết yếu là phải sẵn sàng như trẻ thơ và đồng ý cởi bỏ những giàu sang của mình. Vậy thì, ai có thể được cứu rỗi thực sự? Ai có thể tiến bước hướng về sự ”thánh thiện”?

Thực vậy, câu trả lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh sự kiện cần phải rời bỏ, ra đi, nhưng cũng sẽ nhận được gấp trăm. Cần từ bỏ những ràng buộc gia đình, an ninh và chắc chắn. Cũng cần từ bỏ cả gia sản và sự để lại gia sản ấy. Cần từ bỏ ý tưởng mình thuộc về một gia đình chuyên biệt, và cởi mở đối với xác tín theo đó sự hiệp thông của tất cả mọi người chính là niềm hy vọng của những người muốn theo Chúa Giêsu. Cần rời bỏ và luôn luôn ra đi, đi sang bên kia sông Giordan. Và tại đó, với Chúa Giêsu, niềm hy vọng nơi một thế giới theo cái nhìn của Thiên CHúa, với ơn của Thánh Linh, tạo nên sự hiệp thông giữa con người với nhau. Rời bỏ chính đất nước của mình, để trở thành một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa; rời bỏ cha mẹ để trở thành anh chị em với nhau. Rời bỏ những liên hệ riêng, để hy vọng với tất cả mọi người và cho mọi người, trong một niềm cộng đồng hiệp thông đại đồng.

Thực vậy, đó chính là niềm hiệp thông mà Chúa Giêsu Kitô gợi lên khi Người mời gọi hãy chuẩn bị lãnh nhận, sau khi đã rời bỏ. Lãnh nhận gấp trăm lần các anh chị em, cha mẹ, đất đai và nhà cửa.. Lãnh nhận hạnh phúc được thuộc về một gia đình mới, luôn được Chúa Thánh Linh tái tạo. Thuộc về gia đình của những người nam nữ, qua sự ”lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ”, họ được sinh ra trong niềm hy vọng, trong sự nóng lòng chờ đợi niềm hiệp thông đại đồng sẽ được thể hiện trong Chúa Giêsu Kitô như Nước Thiên Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>