Tiểu Sử Thánh Đa Minh
24 September, 2016
Đền Thánh Martino tại Calgary Alberta, Canada.
28 April, 2018

Thông Tin Phụ Tỉnh Về Báo Chân Lý

VIETNAMESE DOMINICAN VICARIATE OF ST. VINCENT LIEM

12314 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086, USA • Phone: (571) 466-8370

Email Address: phutinh@daminhptvn.org

Ngày 11 tháng 11, 2016

Anh chị em trong Đại Gia Đình Đa Minh thân mến,

Trong buổi họp Ban Cố Vấn Mở Rộng nhóm họp tại Houston, TX từ ngày 19 đến 20 tháng 10 vừa qua có đặt vấn đề trong chương trình nghị sự: “Nên hay không nên tiếp tục phát hành Báo Chân Lý.” Mọi nghị huynh đều đồng loạt phát biểu: “Nên tìm hướng đi mới cho tờ Chân Lý.”

Đây là một nhận định thức thời để chuyển hướng truyền thông của Phụ Tỉnh. Từ ngày mạng internet phát triển và trở thành phổ quát đối với quảng đại quần chúng, báo chí truyền thống đã gặp phải khủng hoảng lớn, số lượng độc giả giảm sút trầm trọng và nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã phá sản, “bỏ của chạy lấy người.” Báo Chân Lý cho đến hôm nay tròn đúng 23 năm tuổi đời (1993-2016), đây cũng là một cố gắng vượt bực của anh em đã và đang chịu trách nhiệm điều hành tờ Chân Lý của Phụ Tỉnh. Cảm ơn các vị chủ bút tiền nhiệm của Tờ Chân Lý, và đặc biệt vị chủ bút cuối cùng, Cha Phạm Công Liêm trong 5 năm vừa qua đã nâng cấp kỹ thuật design tờ bìa và layout nội dung, đưa tờ Chân Lý đến một ngoại hình rất bắt mắt. Phụ Tỉnh không đóng cửa, không ngưng phát hành Báo Chân Lý, nhưng chuyển hướng mới cho phù hợp với chiều hướng phát triển truyền thông của thế giới kỹ thuật hiện đại.

Báo Chân Lý sẽ phối hợp với Tờ Thông Tin Ơn Gọi làm thành một với tên gọi mới “Tờ Liên Lạc Chân Lý,” mục đích tiếp tục nối nhịp cầu ân tình của độc giả Chân Lý đối với Phụ Tỉnh, qua việc phục vụ ân nhân của Phụ Tỉnh trong lãnh vực khấn Thánh Martinô, dâng “lễ hậu” cho người đã khuất, cổ động ân nhân gia nhập vào Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Martinô, cộng tác với Phụ Tỉnh trong chương trình đào tạo linh mục và đào tạo các giáo sư chuyên ngành để trở về Việt Nam dạy học. Tờ Liên Lạc Chân Lý sẽ phát hành miễn phí, ít nhất là 3 tháng một lần và sẽ tiến tới giai đoạn 2 tháng, hoặc cũng có thể mỗi tháng một lần tùy vào hoàn cảnh.

Ngoài tờ Liên Lạc Chân Lý, Phụ Tỉnh đang thực hiện việc rao giảng Tin Mừng căn bản nhất qua việc gửi Lời Chúa hằng ngày đến với các cộng đoàn Dân Chúa, đến với Gia Đình Đa Minh qua các điện thư cá nhân và đang thực hiện chương trình phát thanh “Chứng Nhân Tin Mừng” cuối tuần cùng với nhóm truyền thông của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, được phát thanh hằng tuần trên các làn sóng radio và thực hiện qua dạng youtube. Mọi người Kitô hữu trên thế giới đều có thể mở ra nghe giảng cuối tuần, sống gương chứng nhân của các thánh và chia sẻ phần chuyên đề về giáo dục, hôn nhân, gia đình, v.v. Phụ Tỉnh sẽ cố gắng thực chương trình phát hình theo chuyên đề mỗi tháng một kỳ và cần rất nhiều đến sự đóng góp của mọi anh chị em trong Đại Gia Đình Đa Minh. Hiện nay Phụ Tỉnh đã thực hiện xong Trang Nhà Phụ Tỉnh: www.daminhptvn.org. Việc làm cho Trang Nhà trở nên phong phú luôn cần đến sự đóng góp tích cực của mọi người trong anh chị em.

Phụ tỉnh ý thức được rằng đây chính là sứ mạng rao giảng của người Đa Minh trong thời đại hôm nay: rao giảng bằng chính đời sống của mình và dùng mọi phương tiện truyền thông có thể để thể hiện căn tính của người Đa Minh. Kính chúc quý bề trên và toàn anh chị em trong Đại Gia Đình Đa Minh luôn an bình và tràn đầy hồng ân.

Kính chúc,

Ts. Phêrô Phạm Hương, OP

Phụ Tỉnh Đa Minh VN Hải Ngoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>