Đại Hội Gia Đình Đa Minh Vùng Bắc Mỹ
3 March, 2016
Thư Mời Bổn Mạng Tỉnh Dòng Năm 2016
26 August, 2016

Thư Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré

Thư Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré Gửi Toàn Dòng Dịp Khai Mạc Năm Thánh

Nếu Năm Thánh Dòng mời gọi chúng ta trở về với thời khai nguyên Dòng, thì – một cách trái ngược, lại mời chúng ta nhớ đến việc Thánh Đa Minh đã sai những anh em đầu tiên rời bỏ nhà cửa, gia đình, quốc gia để khám phá ra niềm vui và tự do của đời lữ hành (x. Công Vụ Tổng Hội Trogir, số 40).

Prot. 50/15/680 Jubilee_2016

Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng viết thư này để công bố ngày khai mạc và chương trình Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Dòng Anh Em Giảng Thuyết được châu phê mà toàn thể Dòng sẽ cử hành từ ngày 7 tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng 01, 2017 (x. Công Vụ Tổng Hội Trogir, số 58,3). Việc cử hành Năm Thánh Dòng cùng diễn ra với Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót Chúa được Đức Phanxicô công bố.

Nhà Giảng Thuyết của Lòng Thương Xót

Sự trùng hợp vui mừng giữa hai Năm Thánh này rất gần gũi với lịch sử, đời sống và sứ vụ Đa Minh của chúng ta; với chúng ta, đó là lời mời gọi canh tân sứ vụ Lời, trong suốt thời gian cử hành Năm Thánh kỷ niệm 800 năm và chung quanh sứ vụ đặc biệt của Hội Thánh: “công bố Lòng thương xót Chúa, mà theo cách riêng, phải thẩm thấu vào lòng và trí của từng người”.

Tổng Hội Trogir đã chọn chủ đề cho Năm Thánh Dòng “Được sai đi loan báo Tin Mừng” (số 50) và mời gọi chúng ta suy xét theo những câu hỏi này: Vì ai chúng ta được sai đi? Cho ai chúng ta được sai đến? Với ai chúng ta được sai đi cùng? Khi được sai đi, chúng ta đem gì theo? Tổng hội đã trả lời cho câu hỏi cuối cùng: Chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng Phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta tin sự Phục sinh của Đức Kitô là mạc khải thiết thực nhất về tình yêu của Chúa Cha cho Đức Kitô và cho toàn thế giới. Sự Phục sinh của Ngài là mạc khải rõ rệt nhất về “lòng thương xót của Chúa cho người nghèo”. Rao giảng về sự phục sinh là rao giảng về một lộ trình mới về tình bạn hữu với Thiên Chúa. Chính ân tình này đã làm cho Thánh Đa Minh thành một nhà giảng thuyết gương mẫu, “nhà giảng thuyết ân sủng”. Sự trùng hợp vui tươi này giúp chúng ta liên kết Năm Thánh Dòng và Năm Thánh Giáo Hội: nhà giảng thuyết Tin Mừng cũng là nhà giảng thuyết ân sủng, và nhà giảng thuyết ân sủng cũng là nhà giảng thuyết về lòng thương xót của Chúa.

Trong Sắc chỉ ấn định Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ ý hướng của ngài là muốn sai phái các nhà thừa sai của lòng thương xót trong suốt mùa Chay của Năm Thánh 2016. Là những phần tử của Dòng, chúng ta cảm thấy đây là một thách đố dành cho chính chúng ta; bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên khi chúng ta gia nhập Dòng, trước khi chúng ta tuyên khấn, chúng ta đã xin “lòng thương xót của Chúa và của anh em”. Trên bước đường truyền giáo của mình, Thánh Đa Minh đã liên lỉ làm chứng về Đức Giêsu, về sự hiện hữu của lòng thương xót Chúa giữa chúng ta; và chính vì lý do ấy, đời sống giảng thuyết của ngài cũng là cách nên thánh của ngài: chính ngài đã quyết định, bằng một nghĩa cử quảng đại và đầy xót thương, bán sách quí của ngài để không “học trên những tấm da chết đang khi có những người anh em chết vì đói”. Ngài xác tín rằng việc rao giảng Lời Chúa cần phải được thực hiện qua đời sống chứng tá của chân lý bác ái nơi nhà giảng thuyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>