Hội Đồng Linh Mục:

Ts. Phêrô Phạm Hương, OP. Bề Trên Phụ Tỉnh
Ts. Dom. Trịnh Thế Huy, OP, Phụ Tá vùng Quốc Gia Hoa Kỳ
Ts. Giuse Đặng Quốc An, OP, Phụ Tá vùng Quốc Gia Canada
Ts. JB. Đoàn Bình Minh, OP, Tổng Quản Lý
Ts. Jos. Trần Vinh Hà, OP, Thư ký

Ban Cố Vấn:

Ts. Giuse Trần Trung Liêm, OP
Ts. Giuse Ngô Văn Thích, OP
Ts. Vinh Sơn Đinh Ngọc Thảo
Ts. Antôn Đinh Minh Tiên, OP.

nha-dong-pt

Tu Viện Th. Đa Minh

Ts. Dom Phạm Văn Bảo, OP, Tu Viện Trưởng
Ts. Giuse Vũ Quang Cảnh, OP, Tu Viện Phó
Ts. Giuse Đặng Quốc An, OP
Ts. Giuse Phạm Công Liêm, OP, Quản Lý
Ts. Giuse Trần Vinh Hà, OP
Ts. JB. Đoàn Bình Minh, OP
Ts. Vũ Văn Tập, OP

Liên Lạc:

Địa Chỉ: 2815 -26th Avenue SE., Calgary, ABT2B 0R3, CANADA
Phone: (403) 273-5030;
Email: office@daminhptvn.org

Tu Xá Th. Martinô

Ts. Phaolô Trần Trung Dzung, OP, Tu Xá Trưởng
Ts. Laurensô Chu Văn Quang, OP,
Ts. Micae Nguyễn Trí Phi, OP
Ts. Martin Nguyễn Thanh Tuyền, OP
Ts. Dom. Ngô Quốc Tuấn, OP

Liên Lạc:

Địa Chỉ: 1432-18th Avenue E., Vancouver, BC, V5N 2H3, Canada
Tel: (604) 267-0501
Email: office@daminhptvn.org

Tu Xá Th. Đa Minh

Ts. Antôn Đinh Minh Tiên, OP, Tu Xá Trưởng
Ts. Giuse Phạm Văn Tuynh, OP
Ts. Đa Minh Trịnh Thế Huy, OP
Ts. JB. Nguyễn Đức Vượng, OP
Ts. Vinh Sơn Đinh Ngọc Thảo, OP
Ts. Martin Bùi Thái Nhân, OP
Ts. Toma Trần Thiên Ân, OP
Ts. Giuse Đỗ Cao Nhân, OP

Liên Lạc:

Địa chỉ: 12314 Old Foltin Rd, Houston, TX, USA
Tel.: (281) 999-4928;
Fax: (281) 820-7095

Cộng Đoàn Mân Côi

Ts. Giuse Trần Trung Liêm, OP, Đại Diện Cộng Đoàn
Ts. JB. Nguyễn Nghiêu, OP.
Ts. Phalô Nguyễn Minh Tuấn, OP.
Ts. Giuse Vũ Minh Tuấn, OP.
Ts. Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP.
Ts. Vinh Sơn Lê Quốc Hưng, OP.
Ts. Giuse Nguyễn Văn Phương, OP.
Ts. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.
Ts. Toma Aquinô Nguyễn Hoàng Anh, OP.

Liên Lạc:

Địa chỉ: 4618 9th Street South, Arlington, VA 22204
Tel. (703) 521-1952

//]]>