Thư Mời Bổn Mạng Tỉnh Dòng Năm 2016
26 August, 2016
Lược sử Dòng Đa Minh
24 September, 2016

Xây Dựng Cuộc Sống…

KHÓA HỌC: Xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đoàn trên nền tảng Thư Êphêsô.

Dàn Bài:

I. Kinh Thánh: Nền tảng của linh đạo Đa-minh
II. Chân lý và sai lầm

  1. Ba kẻ thù nguy hiểm của con người
  2. Ba cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc (Mt 4:1-11)

III. Liên hệ quan trọng nhất giữa Thiên Chúa – con người (Eph 1:3-14)
IV. Liên hệ giữa con người – con người (Eph 2:11-22; 4:1-6)
V. Xây dựng nền tảng cá nhân để có thể đứng vững trước ba thù (Eph 6:10-20).
VI. Xây dựng gia đình theo kiểu mẫu của kinh thánh: thư Êphêsô (Eph 5:21-6:9).
VII. Những thái độ sai lầm dẫn tới sự hủy hoại cuộc sống gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>