Thư Mời Bổn Mạng Tỉnh Dòng Năm 2016
26 August, 2016
Lược sử Dòng Đa Minh
24 September, 2016

Xây Dựng Cuộc Sống…

II. CHÂN LÝ & SAI LẠC

  • Câu truyện của một gia đình có 3 con rất thành công trong việc học hành nhưng không thỏa mãn cha mẹ. Chúng con đã làm điều gì sai?
  • Chúa dạy nguyên lý “kiềng 3 chân” và nếu con người muốn hạnh phúc họ phải sống theo đúng thứ tự ưu tiên của nó:
    (1) Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Kính sợ Chúa là đầu mối của mọi khôn ngoan.
    (2) Yêu tha nhân như yêu mình. Phần rỗi linh hồn của mình và tha nhân phải được quan tâm trên hết mọi sự.
    (3) Vật chất (không chỉ tiền bạc của cải, nhưng còn là danh vọng, chức quyền, thỏa mãn xác thịt…) chỉ là phương tiện phục vụ con người. Nhưng đa số con người lại đặt vật chất lên trên hết mọi sự!

2.1/ Ba kẻ thù nguy hiểm đe dọa con người: tương đương với 3 cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc.

(1) Quỉ thần: nguyên thủy là những thiên thần, nhưng bị hư đi vì chống lại Thiên Chúa. Chúng là loài không có xác, chỉ thuần túy linh hồn; nên chúng khôn ngoan hơn con người bội phần. Chúng không muốn con người tiến đến gần Thiên Chúa, nhưng cố hết sức để lôi kéo con người về phe chúng để chống lại Thiên Chúa. Con người không hy vọng chống lại chúng bằng sức riêng mình; nhưng chỉ có thể chống lại chúng bằng ơn thánh của Thiên Chúa.
(2) Thế gian: là tất cả những gì liên quan đến người và vật khác như danh vọng, chức quyền, tiền bạc, của cải. Tất cả các tham vọng này hành hạ và thúc đẩy con người tìm mọi cách để thỏa mãn, làm cho con người mất bình an.
(3) Xác thịt: tất cả những gì liên quan đến mình như ăn, uống và tình dục. Kẻ thù này nguy hiểm vì nó là nội thù (ở trong chính mình). Chúng ta muốn ăn ngon nhưng không phải mọi thứ ngon đều tốt cho cơ thể; hơn nữa ăn ngon quá sẽ sinh mọi bệnh tật cho con người như: cao mỡ, cao đường, cao máu, phì nộm, di chuyển chậm chạp. Những chứng bệnh này là nguyên nhân của bệnh tim và đột quỵ. Chúng ta muốn uống cho thỏa khát; nhưng uống quá nhiều cũng đưa con người đến chỗ bị hủy hoại: say rượu đưa đến chai gan và nhiều chứng bệnh, lái xe gây tai nạn, đánh nhau, hành động không suy nghĩ thiếu khôn ngoan. Ăn uống quá đầy đủ đưa đến thác loạn tình dục; làm cho trí khôn mụ đi và không điều khiển được thân xác nữa.

2.2/ Ba cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc (Mt 4:1-11):

(1) Xác thịt: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến những viên đá này thành bánh ăn.” Chúa Giê-su bảo chúng: “Con người sống không chỉ bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Chúa nhắc nhở chúng ta: con người không chỉ có xác như con vật mà còn có linh hồn nữa. Linh hồn quan trọng hơn thân xác và cũng cần của ăn là Lời Chúa. Trong Phúc Âm Gioan, Chúa dạy dân chúng, “Đừng chỉ làm việc cho của ăn mau hư nát, nhưng phải làm việc cho của ăn tồn tại mãi.”
(2) Thế gian: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống vực thẳm vì có lời chép Thiên Chúa sẽ sai thiên sứ tay đỡ tay nâng ông cho khỏi tan xương nát thịt.” Chúa trả lời chúng, “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi.” Con người thích Chúa làm phép lạ, họ không muốn chịu đựng khổ đau; nhưng phép lạ chỉ giúp cho con người tin, chúng không giúp cho con người kiên trì trong đức tin như đau khổ có thể giúp cho con người. Chịu đau khổ là điều kiện để con người trở thành môn đệ Chúa và đạt tới cuộc sông đời đời. Chúa Giê-su dạy, “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày và theo Ta.”
(3) Thờ lạy quỉ thần thay vì Thiên Chúa: Sau cùng, quỉ đưa Chúa Giê-su lên một ngọn núi cao, cho Ngài xem thấy tất cả những thứ sang trọng của thế gian và bảo, “Nếu ông quì xuống lạy tôi, mọi thứ này sẽ thuộc về ông.” Chúa Giê-su bảo nó, “Hãy xéo đi Satan, người phải thờ lạy Thiên Chúa chứ Thiên Chúa không bao giờ thờ lạy ngươi.” Quỉ thật gian xảo, vì mọi sự sang trọng thế gian đều do Chúa tạo dựng nên chứ không phải của chúng; thế mà chúng lại lấy làm của chúng để hứa ban phát cho ai thờ lạy chúng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>