Thư Mời Bổn Mạng Tỉnh Dòng Năm 2016
26 August, 2016
Lược sử Dòng Đa Minh
24 September, 2016

Xây Dựng Cuộc Sống…

V. XÂY DỰNG NỀN TẢNG CÁ NHÂN ĐỂ CÓ THỂ ĐỨNG VỮNG TRƯỚC BA THÙ ( Eph 6:10-20: Cuộc chiến đấu thiêng liêng)

5.1/ Nhận diện tầm vóc quan trọng của cuộc chiến và những vũ khí cần luyện tập:

  • Sức con người không thể chống lại quyền lực của quỉ thần và thế gian; vì thế, tác giả khuyên chúng ta “Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người” (v. 10).
  • Khi Chúa tạo dựng nên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta đủ vũ khí để chống lại mọi mưu chước của kẻ thù. Chúng ta sẽ tự tin hơn khi giao chiến nếu chúng ta thực hành lời khuyên của tác giả, “Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ” (v. 11).
  • Những vũ khí tự vệ này cần luyện tập mới có được, chứ không phải là những vũ khí có sẵn. Nếu không chịu luyện tập trước, chúng ta không thể đứng vững trước những tấn công của ba thù, “Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối” (v. 13).

5.2/ Các nhân đức cần luyện tập:

(1) Lưng thắt đai là chân lý (v. 14a): Quần muốn khỏi tuột phải thắt dây nịt; con người muốn đứng vững phải biết sự thật. Khi con người biết sự thật, họ sẽ không bị lung lay bởi biết bao học thuyết xa lạ.
(2) Mình mặc áo giáp là sự công chính (v. 14b): Con người không chỉ cần biết sự thật, nhưng còn phải sống theo sự thật. Văn hóa Kinh Thánh không phân biệt giữa biết và sống, nhưng giả sử cả hai là một: biết mà không sống có lợi gì cho bản thân?
(3) Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an (v.15): Chân dùng để đi loan báo Tin Mừng; càng đi càng dẻo dai; ngồi một chỗ sẽ trở nên nặng nề và lười biếng. Sứ vụ của người tín hữu trong thế giới là loan báo Tin Mừng. Chúng ta đừng quên chúng ta đã nhận sứ vụ này nơi Chúa trong ngày lãnh nhận BT Rửa Tội.
(4) Tay luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần (v. 16). Giao chiến thời xưa, lính chiến cần có khiên mộc để gạt các tên lửa của quân địch, không cho chúng cắm vào thân thể. Giao chiến thời nay cần áo giáp để tránh các viên đạn của quân địch bắn vào người. Đức tin là khiên mộc che chở các tín hữu khỏi bao nhiêu nguy hiểm của cuộc đời, giúp họ luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa giữa bao nguy khó của cuộc sống.
(5) Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ (v. 17a): Đầu là chỗ nguy hiểm hơn cả nên phải được bảo vệ hơn bất kỳ phần thân thể nào. Binh lính phải đội nón sắt để ngăn cản mọi vũ khí cắm phập vào. Người tín hữu không sợ bất kỳ hiểm nguy nào vì họ đã được cứu độ bởi giá máu của Đức Ki-tô; vì thế, họ phải luôn biết nhìn thẳng vào phần thưởng sau cùng là ơn cứu độ; và đừng bị chia trí bởi bất cứ cám dỗ gì của thế gian trên đường về với Thiên Chúa.
(6) Và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa (v. 17b): Binh lính giao tranh không chỉ tự vệ, nhưng còn phải biết tấn công kẻ thù, “mình không giết họ, họ sẽ giết mình.” Vũ khí hiệu quả nhất của các tín hữu là những lời dạy của Thiên Chúa, được soi sáng cho họ hiểu bởi Chúa Thánh Thần. Người tín hữu không tự mình có thể hiểu được Lời Chúa, họ cần cầu xin sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trước khi có thể hiểu được.

5.3/ Phải cùng nhau chiến đấu:

(1) Phải cầu nguyện luôn mãi: “Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi” (v. 18a).
(2) Phải cầu nguyện cho mọi người: “Anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh” (v. 18b).
(3) Cầu xin đặc biệt cho các sứ giả có bổn phận đặc biệt loan báo Tin Mừng: “Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng;20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.” (vv. 19-20).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>