Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng
3 March, 2016
Tấm Gương Cầu Nguyện Của Thánh Phụ Đa Minh
3 March, 2016

Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật

Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật

1. Người lữ hành Đa Minh

Chọn bước vào nếp sống Đa Minh là mỗi thành viên cũng chấp nhận trở thành một người lữ hành với nhiều ý nghĩa khác nhau (thư của BTTQ Carlos Aspiroz Costa), tức là mỗi người bắt đầu cuộc hành trình. Theo đó, mỗi người thấy mình đứng trước một phương án, phương án của thánh Đa Minh, đối diện với cách đọc Tin Mừng của ngài, với nếp sống Kitô giáo độc đáo của ngài, với khát vọng thiết tha muốn đem Tin Mừng đến cho những con người cùng khổ nhất, xa Chúa nhất[1]. Thêm nữa, mỗi người cũng thấy mình đối diện với chính mình, kẻ được mời gọi trở thành một con người theo mẫu gương Chúa Kitô, trở thành một Kitô hữu, trở thành một người phần tử của Dòng Giảng Thuyết.

Nếp sống của một thành viên gia đình Đa Minh tuỳ thuộc rất nhiều vào tính lữ hành này, khởi đi từ ý nghĩa đi tìm Thiên Chúa cách sâu xa hơn, đồng thời cũng khám phá ra nhiều cách thế hơn để loan báo về Người cho thế giới. Cuộc kiếm tìm ấy cũng có nghĩa là đón nhận chính mình với những giới hạn, thiếu sót và chấp nhận những thách đố của cuộc phiêu lưu.

2. Bước vào một hành trình

Khi gia nhập Dòng, theo kinh nghiệm của cha Timothy Radcliffe op, nguyên Bề Trên Tổng Quyền, là bị lôi cuốn trước hết bởi lòng khao khát tìm hiểu niềm tin của mình, và không chỉ là bởi việc tìm kiếm chân lý, mà cả đời sống thanh bần của thánh Đa Minh nữa[2]. Đó là con đường theo Chúa Kitô của thánh Đa Minh… Khi thánh Đa Minh đi về miền Nam nước Pháp, Ngài khám phá ra con đường tiến đến Nước Trời… Khi tuyên khấn, chúng ta xác quyết rằng, con đường sự sống mà Dòng ban tặng cho chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến Nước Trời[3] .

Bước vào hành trình đến với người khác để loan báo Tin Mừng, để chia sẻ cho người khác điều mình đã chiêm niệm – contemplata aliis tradere, thì mỗi cá nhân phải trải qua một hành trình để tìm hiểu, để chiêm niệm, để thánh hiến chính mình.

3. Đối diện với những khó khăn

Hành trình này thật gian khó, đầy vất vả, đòi hỏi những hy sinh- việc khổ chế mà!, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu những niềm vui, những nâng đỡ.

Trước hết đó là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Người ta có thể đọc được ý tưởng này qua việc thánh Đa Minh sai những anh em đầu tiên đến các đại học, tiếp xúc với các nhà thông thái đương thời để học hỏi, để thâu thập thêm kiến thức. Việc học hỏi được quan niệm như một yếu tố nền tảng trong linh đạo của Dòng.

[1] Tổng Hội Avila 1986, Thư gửi một tập sinh
[2] Timothy Radcliffe op, Giai đoạn đào tạo sơ khởi (14-2-1999), trong Hát lên bài ca mới, Chân Lý 2000, tr. 189.
[3] Timothy Radcliffe op, sđd, tr. 184.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>